ตรวจคัดกรองต้อกระจก

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม  2562  โรงพบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ให้บริการตรวจคัดกรอง ต้อกระจก  บริการรถรับ-ส่ง  และรักษา  ฟรี  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง       โดยมีผู้ขอรับบริการตรวจคัดกรองจำนวน  32 คน

กำหนดตรวจคัดกรองต้อกระจกครั้งต่อไป  วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  เริ่มตรวจเวลา 09.00 – 10.30 น.

221062 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๐๒๒_0018221062 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๐๒๒_0001 221062 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๐๒๒_0003 221062 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๐๒๒_0006 221062 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๐๒๒_0008 221062 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๐๒๒_0009 221062 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๐๒๒_0011 221062 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๐๒๒_0012 221062 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๐๒๒_0014 221062 ตรวจต้อกระจก_๑๙๑๐๒๒_0016