เชิญตืดตามรับชม คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ถวานพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

G409 เชิญชวญชมถวายพระพร ราชินี