อย่าพลาดชม!! รายการ เชิดชู…ครู ในดวงใจ

อย่าพลาดชม!! รายการ เชิดชู…ครู ในดวงใจ
ชุด “ยกย่อง และเชิดชูเกียรติครู”
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กอง ทัพบก ช่อง 5
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
เวลา 13.05 น. – 13.10 น.

ประชาสัมพันธ์ รายการเชิดชู...ครูในดวงใจ ชุด ยกย่อง และเชิดชูเกียรติครู