อนุมัติแล้ว… อนุมัติปล่อยเงินกู้ให้แก่องค์กรการค้า สกสค.

ข่าว สกสค_๑๗๐๗๒๔_0003