สำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. เชิญติดตามรับชม ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา

สำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. เชิญติดตามรับชม
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.50 – 17.05 น.
ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

G400 เชิญชวนรับชมถวายพระพร