สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ อบรมพัฒนาศักยภาพ

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ

G383 อบรม พนักงานเจ้าเงินเดือน องค์การค้า