สกสค. – ออมสิน บรรลุข้อตกลงร่วมกัน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

S__45711492