สกสค. หารือการจัดแพทย์ออกตรวจ ของสถานพยาบาล

สกสค. หารือการจัดแพทย์ออกตรวจ ของสถานพยาบาล

G415 หารือแนวทางการจัดแพทย์ตรวจโรค ของสถานพยาบาล สกสค.