สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย

สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย
เพื่อติดตามงานที่มอบหมาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และอุปสรรค

G419 ตรวจเยี่ยมจ.หนองคาย