สกสค. ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน”

สกสค. ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน”

G406 สกสค. ร่วมฝึกอบรม “ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน”