สกสค. ร่วมงาม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

สกสค. ร่วมงาม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

304 สกสค. ร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10