สกสค. ประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

สกสค. ประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

G403 เตรียมความพร้อมกฐินพระราชทาน 2561