สกสค. ประชุมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

สกสค. ประชุมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

G379 ประชุมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา