วันคล้ายวันสถาปนา 15 ปี สกสค. เรามีครู…อยู่ในหัวใจ

วันคล้ายวันสถาปนา 15 ปี สกสค. เรามีครู…อยู่ในหัวใจ

G429 งานสถาปนาสกสค