ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฏร์ธานี

G313 ตรวจเยี่ยมสุราษฎร์