ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่

G345 ตรวจเยี่ยมเชียงใหม่.