ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยลงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยลงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9

G385 ถวายพระพรราชินี