รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จัหงวัด/กรุงเทพมหานคร

mKA4sAZUM3_1603279754

Download ประกาศฯ ที่นี่