ประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ปรับโครงสร้างเพื่อพัฒนางาน….
สร้างภาพลักษณ์องค์กร…..

G344 ประชุมผู้บริหาร สกสค