ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

G391 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562