ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และแผนพัฒนาองค์กร
ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

G356ประชุมคณะทำงานแผนประชาสัมพันธ์