นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ กคศ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น

G348 ตรวจเยี่ยมขอนแก่น