นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ กคศ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด

G347 ตรวจเยี่ยมร้อยเอ็ด