ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 61 รูป และถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560

G176 ตักบาตรกระทรวง