ข่าว สกสค. ฉบับที่ 264 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 คำขอบคุณ “ขุนอิน”

“ขอบคุณเจ้าหน้าที่บริการเป็นกันเอง รวดเร็วดี คอยให้คำแนะนำ โดยเฉพาะเรื่องเอกสารต่างๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมือนกับบางแห่งที่ไปติดต่อมาหากพูดถึง ช.พ.ค. นับว่าเป็นสวัสดิการที่ดีมากๆ เป็นสวัสดิการที่ช่วยครู เพื่อนครู และครอบครัวครูจริงๆ … “

ข่าว สกสค_๑๗๐๗๒๔_0005