ข่าว สกสค. ปีที่ 14 ฉบับที่ 291 ประจำเดือน มกราคม 2561

ข่าว สกสค. ปีที่ 14 ฉบับที่ 291 ประจำเดือน มกราคม 2561
‘ความสำเร็จ เริ่มต้นจากก้าวแรก ปฐมนิเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. บรรจุใหม่’

27072588_1556503771069977_66117076294129064_n 27545687_1556503767736644_5383770011224144924_n