ข่าว สกสค. ปีที่ 14 ฉบับที่ 291 ประจำเดือน มกราคม 2561

ข่าว สกสค. ปีที่ 14 ฉบับที่ 291 ประจำเดือน มกราคม 2561
“ถอดรหัสงานประชาสัมพันธ์ สกสค. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ แก้ไขวิกฤต พลิกฟื้นศรัทธา”

ข่าว สกสค. ปีที่ 14 ฉบับที่ 292 ประจำเดือน มกราคม 2561 3