ข่าว สกสค. ปีที่ 13 ฉบับที่ 276 ประจำเดือนกันยายน 2560

“พิษณุ” นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด เดินหน้าแก้หนี้ MOU เพิ่มอีก 9 สหกรณ์

ฉ276 MOU
ฉ276 MOU 3
ฉ276 MOU 2