ข่าว สกสค. ฉบับที่ 257 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

“จับมือก้าวไกลสายใยสัมพันธ์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.”
บูรณาการความรู้ สู่การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

issue257 จับมือก้าวไกลสายใยสัมพันธ์1 issue257 จับมือก้าวไกลสายใยสัมพันธ์2issue257 จับมือก้าวไกลสายใยสัมพันธ์3issue257 จับมือก้าวไกลสายใยสัมพันธ์4